Detail předmětu

Tvorba autorského portfolia

FaVU-TAPAk. rok: 2023/2024

Studující se v tomto kurzu seznámí s odlišnými způsoby tvorby autorských portfolií napříč výtvarnými disciplínami. Budou jim představeny rozdíly mezi tištěným a elektronickým portfoliem a informace o tom, jak je prezentace umělecké tvorby důležitá pro jejich budoucí uplatnění (žádosti o stáže a tvůrčí rezidence, studijní pobyty, grantové pobídky, výstavní projekty, reakce na open cally apod.). Během praktických seminářů se seznámí s potřebnými informacemi o tom, co musí portfolio po obsahové i formální stránce splňovat, naučí se formátovat text (vlastní CV v ČJ a AJ), vytvářet popisky ke svým dílům (v ČJ a AJ), zajistit si odpovídající fotodokumentaci, a nakonec si sami zhotoví své vlastní autorské portfolio. Během individuálních konzultací bude průběžně docházet ke korekci nedostatků. V rámci předmětu budou zařazeny prezentace pedagogů a pedagožek FaVU VUT z různých ateliérů a oborů, případně jejich absolventů a absolventek, kde se studující seznámí s praktickými informacemi o tom, proč je portfolio důležité k vlastní reprezentaci a jaká jsou pravidla a možnosti jeho vytváření. V průběhu semestru budou mít možnost konzultovat podobu svých projektů v Knihařské dílně FaVU VUT, kde si je budou moci na závěr také vytisknout a svázat. 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Běžné uživatelské dovednosti v práci s textovými a grafickými editory. Práce s texty v ČJ není podmínkou, portfolio lze realizovat rovněž ve slovenském či v anglickém jazyce. 

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách, cvičeních a odevzdání praktického výstupu.

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT a v Knihařské dílně FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). V průběhu semestru studující plní úkoly dle předem stanoveného zadání. 

 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámení se s problematikou tvorby autorského portfolia (tištěného či digitálního) na základě úvodních přednášek a praktických cvičení zaměřených na práci s textem, fotodokumentací a grafickou úpravu.  Výstupem semestrálního kurzu bude tištěné autorské portfolio. 

 


Realizace vlastního autorského portfolia v ČJ a AJ. Studující se seznámí s pracovními postupy, které vedou k úspěšné prezentaci vlastní umělecké tvorby. 

 

Základní literatura

AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: formát. Brno: Computer Press, 2011. Základy designu. ISBN 978-80-251-2966-1.
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: tisk a dokončovací práce. Brno: Computer Press, 2011. Základy designu. ISBN 978-80-251-2968-5.
BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2016.
BLAŽEK, Filip. Typokniha. Praha: Nakladatelství UMPRUM, 2022. (CS)
NEDOMOVÁ, Jana. Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením (disertační práce), PedF MU, Brno 2019. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  , 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1/ Co je to portfolio a k čemu slouží, zásady formátování textu 2/ Seznámení s různými typy autorských portfolií / autorské prezentace 3/ Curriculum vitae v ČJ a AJ (formátování dle šablony) 4/ Fotodokumentace 5/ Popisky a rozšířený popis díla v ČJ a AJ (formátování dle šablony) 6/ Tištěné portfolio 7/ Webové portfolio (spolupráce s KIT, využití platformy Cargo.site) 8/ Konzultace 9/ Tisk a dokončovací práce v Knihařské dílně (možnost tisku a vazby)

Praktické cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor