Detail předmětu

Teorie performativity

FaVU-STUPAk. rok: 2023/2024

Předmět Teorie performativity volně navazuje na kurz Analýza performance vyučovaný v zimním semestru. Tento semestr bude zaměřen především na teoretické dílo Richarda Schechnera, jež čerpá jednak z hlubokého autorova zájmu o problematiku rituálu a jednak z jeho praktických zkušeností z oblasti divadla a performativních umění. V přednáškové části budou představena klíčová témata Schechnerovy teorie performance. V seminářích budou studující prezentovat referáty připravené na základě studia vybraných kapitol doporučené literatury. Studující jsou podporovány*i k tomu, aby si pro referáty volily*i témata související s jejich vlastními tvůrčími zájmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Doporučeno je absolvování kurzu Analýza performativity.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je přednesení referátu (cca 30 min.) s využitím obrazového doprovodu, dále odevzdání seminární práce v rozsahu cca 10 normostran.


Vyžadována je minimálně 50% docházka. Případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studující s teorií performativity, jak je ukotvena v rámci disciplíny studií performance (performance studies) a specificky pak v díle Richarda Schechnera.


Studující budou po absolvování předmětu schopny*i:

- identifikovat a v uvažování o umělecké praxi aplikovat základní koncepty a kategorie teorie performativity;

- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního performančního uměleckého díla;

- identifikovat aktuální estetické trendy v performančním umění;

- porovnávat rozdílné přístupy vybraných performančních projevů;

- aplikovat základní pojmosloví oboru při psaní akademického textu.

 

Základní literatura

SCHECHNER, Richard, BRADY Sara. Performance studies: an introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415502306. (EN)
SCHECHNER, Richard. Performance theory. Rev. and expanded ed. London: Routledge, 2003. ISBN 0415314550. (EN)

Doporučená literatura

CARLSON, Marvin. Performance: a critical introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2004. ISBN 978-0415299275.
HLAVICA, Marek. Performanční studia, JAMU Brno, 2008. ISBN: 978-80-86928-49-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Co jsou Studia performance ? Co je performance ?
2. Rituál
3. Hra
4. Performativita
5. Performování
6. Procesy performance
7. Poetika performance
8. Aktualita a záznam
9. Rituál a proměna
10. Globální a interkulturní
11. Selektivní pozornost a energie
12. Přístupy a estetika