Detail předmětu

Softwarové prototypování audiovizuálního díla 2

FaVU-1SPAD2Ak. rok: 2023/2024

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek a praktických cvičení s využitím znalostí nabytých v kurzu Softwarové prototypování audiovizuálního díla 1. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí s pokročilými možnostmi práce s daty, obrazem, zvukem a generativními principy vizuálních kompozicí v 3D prostoru. Dále bude kurz zaměřen na osvojení principů finalizace a kompilace projektů do samostatně běžících aplikací. V posledních čtyřech hodinách bude prostor k podrobným konzultacím individuálních projektů. Tyto projekty by měly mít charakter dlouhodobě komplexně zpracovávaného autorského díla, jehož finální podobu je možné využít i v rámci individuální prezentace studujících, nebo prezentace studijního oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Absolvování na kurzu Softwarové prototypování audiovizuálního díla 1, Znalost práce na PC, platforma Windows, nebo Mac OS.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou připuštění ke zkoušce, která má povahu hodnocení finálního individuálního autorského projektu vyučujícím, je aktivní účast ve výuce a pravidelné konzultování rozpracovaného projektu.
Výuka probíhá v učebnách KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná (tolerovány jsou 3 neomluvené absence). Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studentům pokročilou orientaci v možnostech využití principu grafického programovacího prostředí Max (Cycling74) při tvorbě autorského audiovizuálního díla. Software Max je jedním z klíčových nástrojů, který využívají hudební, audiovizuální a DIY experimentátoři na celém světe, jak pro prvotní prototypování, tak i na tvorbu finálních děl. Jedním z cílů kurzu je také přiblížit možnosti tvorby autorských softwarů i studentům, kteří nemají žádné programátorské zkušenosti.
V rámci kurzu se bude posilovat schopnost studentů pracovat samostatně při tvorbě jednotlivých dílčích ukázkových patchů, tak aby mohli průběžně vytvářet vlastní funkční dílčí patche.
Dalším z cílů je motivovat studenty k vytvoření vlastního konceptu a k jeho komplexnímu zpracování do formy prezentovatelného audiovizuálního díla s využitím uvedených softwarových nástrojů.

Absolvováním kurzu získají studující praktické zkušenosti s principy grafického programování a obecně práce s daty, obrazem a zvukem, které mohou následně aplikovat při své autorské tvorbě. V letním semestru si studenti ověří při realizaci vlastního projektu veškeré procesy, které společně testujeme při výuce.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Gregory, Taylor. Step by Step: Adventures in Sequencing with Max/MSP. 1. vydání. Walnut: Cycling '74, 2018, ISBN 978-1732590304
Geoffrey, Kidde. Learning Music Theory with Logic, Max, and Finale. 1. vydání London: Routledge, 2020, ISBN 9781138544291
V. J. Monzano. Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More. 2. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN : 0190243740
Alessandro, Cipriani, Maurizio, Giri. Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max 8 - Volume 1 (Fourth Edition). 1. vydání. Řím: Contemponet, 2019, ISBN-10 : 8899212104
Miller, Puckette. The Theory and Techniques of Electronic Music. 1. vydání. World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN: 9812700773

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvorba ukázkového projektu s generativní grafikou a 3D částicový systém.
2. Tvorba ukázkového projektu komplexní responzivní vizuální kompozice – analýza zvuku / mapování dat na generativní 3D obraz.
3. Tvorba ukázkového projektu demonstrující propojení programu Max s platformou herního vývojového prostředí Unity.
4. Ukázka možností propojení programu Max s platformou Arduino, příklady řídících protokolů OSC, DMX, ArtNet.
5. Tvorba ukázkového projektu s využitím platformy Arduino a kapacitních senzorů.
6. Podrobné příklady možností exportu projektu, kompilace aplikací na platformy macOS a Windows, kompilace VST pluginů.
7. Diskuse nad koncepty individuálních projektů, konkretizace a finální domluva na obsahu a formě.
8. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
9. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
10. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
11. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
12. Představení realizovaného individuálního projektu a jeho hodnocení.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor