Detail předmětu

Softwarové prototypování audiovizuálního díla 1

FaVU-1SPAD1Ak. rok: 2023/2024

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek a praktických cvičení. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí se základními možnostmi práce s daty, obrazem, zvukem a generativními principy vizuálních kompozicí v 3D prostoru pomocí platformy Max. Dále bude kurz zaměřen na osvojení všech základních principů stavby dílčích projektů (patch), tak aby studenti získaly elementární zkušenost a byli schopni jednotlivé patche realizovat samostatně. Během kurzu budou společně tvořeny jednotlivé ukázkové projekty, které budou tematicky orámovány a postupně bude gradovat jejich obtížnost. Nakonec bude zadán jednorázový úkol, který bude třeba splnit samostatně v přesně specifikovaném časovém úseku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalost práce na PC, platforma Windows, nebo Mac OS.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce; odevzdání splněných zadaných úkolů. V zápočtovém týdnu zadán jednorázový individuální úkol: realizace vlastního autorského projektu střední obtížnosti v grafickém programovacím prostředí Max, který bude vycházet z probraných postupů. Časový úsek k realizaci tohoto projektu bude dvě hodiny. Nad každým odevzdaným projektem proběhne krátká diskuse s vyučujícím.
Výuka probíhá v učebnách KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná (tolerovány jsou 3 neomluvené absence). Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studentům základní orientaci v možnostech využití principu grafického programovacího prostředí Max (Cycling74) při tvorbě autorského díla. Software Max je jedním z klíčových nástrojů, který využívají hudební, audiovizuální a DIY experimentátoři na celém světě, jak pro prvotní prototypování, tak i na tvorbu finálních děl. Jedním z cílů kurzu je také přiblížit možnosti tvorby autorských softwarů i studentům, kteří nemají žádné programátorské zkušenosti.
Dalším z cílů kurzu je prezentace již realizovaných projektů vybraných světových autorů, kteří pracují s prostředím Max v kontextu tvorby elektroakustické hudby, experimentování s generativním obrazem a propojení autorského softwaru s physical computing.

Absolvováním kurzu získají studující praktické zkušenosti s principy grafického programování a obecně práce s daty, obrazem a zvukem, které může aplikovat při své autorské tvorbě.

Doporučená literatura

Gregory, Taylor. Step by Step: Adventures in Sequencing with Max/MSP. 1. vydání. Walnut: Cycling '74, 2018, ISBN 978-1732590304
Geoffrey, Kidde. Learning Music Theory with Logic, Max, and Finale. 1. vydání London: Routledge, 2020, ISBN 9781138544291
V. J. Monzano. Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More. 2. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN : 0190243740
Alessandro, Cipriani, Maurizio, Giri. Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max 8 - Volume 1 (Fourth Edition). 1. vydání. Řím: Contemponet, 2019, ISBN-10 : 8899212104
Miller, Puckette. The Theory and Techniques of Electronic Music. 1. vydání. World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN: 9812700773

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do grafického programovacího prostředí Max, historické souvislosti, o autorovi. Popis jednotlivých alternativ.
2. Detailní popis prostředí programu Max, popis základního UI, možnosti rozšíření pomocí externích knihoven, ukázka možností exportu a kompilace aplikací, kontext s nástrojem Ableton Live apod.
3. Tvorba elementárního zvukového nástroje – Live sampler, práce se zvukovými vzorky pomocí bufferu, práce se zvukovými vzorky pomocí HDD.
4. Tvorba ukázkového multikanálového live sampleru včetně tvorby elementárního interface.
5. Úvod do základních funkcí MIDI, stavba elementárního MIDI nástroje využívajícího GM MIDI.
6. Práce s oscilátory, tvorba jednotlivých forem oscilátorů a jejich harmonizace.
7. Tvorba ukázkového projektu na bázi aditivní syntézy.
8. Úvod do modulu Jitter – práce s rastrem, videem a 3D obsahem.
9. Tvorba ukázkového projektu na bázi transformace obrazu na zvuk pomocí detekce barev v obrazovém streamu.
10. Tvorba ukázkového projektu s elementárními 3D objekty a jejich deformace principem normálové mapy.
11. Tvorba ukázkového projektu s využitím již hotových 3D modelů do procesu tvorby experimentální AV struktury v prostředí Max.
12. Zápočtový týden – samostatná práce.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor