Detail předmětu

Seminář k disertační práci 4

FaVU-3SDP4Ak. rok: 2023/2024

Seminář k disertační práci je základní platformou pro pravidelné setkávání školitele a doktoranda/ky. Hlavním cílem semináře je průběžně vést práci na disertačním projektu – jak na jeho textové části, tak na tvůrčím výstupu (dle specifické odborné profilace doktoranda/ky). Obsah semináře vždy reflektuje fázi, v jaké se studium nachází – sleduje v tomto smyslu individuální studijní plán. Zatímco v prvních semestrech je seminář zaměřen především na heuristiku, a jeho podstatou je tak například doporučování odborné literatury a dalších relevantních zdrojů (jako jsou různé archivy, instituce a konkrétní osoby) a konzultování průběžně dosahovaných poznatků, v dalších semestrech se pozornost postupně upíná k vlastnímu výzkumu a k práci na vlastní disertační práci v obou jejích aspektech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet, podmínky pro jeho získání definuje školitel doktoranda.
Zápočet je udělen školitelem na základě plnění individuálního studijního plánu, respektive na základě plnění úkolů stanovených v souvislosti s prací na disertačním spisu a disertačním tvůrčím projektu pro jednotlivé semestry doktorského studia.

Učební cíle

Platforma pro konzultování disertačního projektu doktoranda/doktorandky se školitelem.
Příprava ke státní doktorské zkoušce a upřesnění disertačního projektu.

Základní literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, letní semestr, povinný