Detail předmětu

Základy motion designu

FaVU-OBRPO-LAk. rok: 2023/2024

Předmět je rozvržen do šesti bloků po třech hodinách. Každý blok je zaměřen na zvládnutí vybraného segmentu základů práce s vektorovou a rastrovou grafikou (kreslení křivek, úpravy fotografií a skenů, přípravu textur atd.) v programech Adobe Illustrator a Photoshop s ohledem na další použití v programech Adobe After Effects a Premiere. 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet na základě docházky nebo diskuze nad realizací vlastního projektu studenta v oblasti motion designu a obrazové postprodukce.

Výuka probíhá v učebně FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Přednášky a cvičení jsou nepovinná (po individuální domluvě s vyučujícím a realizaci vlastního projektu během kurzu). 

 

Učební cíle

Cílem kurzu je pomoci studujícím ovládnout takové technické prostředky a tvůrčí postupy při zpracování pohyblivého obrazu, kterými nejpříměji vyjádří své představy a záměry. 

Studenti si osvojí práci v soudobých programech a seznámí se s aktuálními metodami využívanými při zpracovávání pohyblivé (vektorové i rastrové) grafiky a videoobrazu. 

 

Základní literatura

Výukové lekce, manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (https://helpx.adobe.com) (CS)
On-line tutorialy: www.creativecow.com; https://www.videocopilot.net (CS)
Shaw, Austin. Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design. Routledge, 2015. Shaw, Austin. Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design. Routledge, 2015. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do motion designu. Možnosti využití rastrové a vektorové grafiky v After Effects. Tvorba kompozic ze souborů Illustratoru / Photoshopu. Principy vytváření a ovládání pohybu. Výstupní formáty a rendering. 2. Kompozice v trojrozměrné scéně. Nastavení materiálů a textur. Osvětlení scény. Základy práce s kamerou. Vizuální efekty. 3. Animace křivky. Trimování cest. Animovaný text. Základy používání „expressions“ při ovládání pohybu. 4. Animovaná loutka. Navrhování loutky v Illustratoru / Photoshopu a import vrstev do After Effects. Nastavení a propojení kloubů. Nástroj Puppet Pin pro ovládání loutky. 5. Základy postprodukce videa. Střih. Klíčování. Masky v pohyblivém obraze. Sledování pohybu. Rotoskopický štětec. Barevné korekce. Propojení After Effects / Premiere. 6. Návrh a realizace vlastní kompozice: propojení animované grafiky, písma a videa.

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.