Detail předmětu

Analýza performativity

FaVU-ANUPAk. rok: 2023/2024

Kurz Analýza performativity je koncipován jako kolektivní průzkum v oblasti teorie performance. Lekce jsou děleny do dvou částí – přednášek a seminářů. V přednáškách jsou představena klíčová témata teorie performance. V seminářích prezentují studující referáty připravené na základě studia vybraných kapitol doporučené literatury. Studující jsou podporovány*i k tomu, aby si volily*i témata kapitol související s jejich vlastními tvůrčími zájmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Zájem o problematiku performance. Základní orientace v problematice současného umění. Dostatečná jazyková vybavenost ke studiu textů v anglickém jazyce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je přednesení referátu (cca 30 min.) s využitím obrazového doprovodu, dále odevzdání seminární práce v rozsahu cca 10 normostran.


Vyžadována je minimálnì 50% docházka. Pøípadná odùvodnìná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplòkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období.

Učební cíle

Cílem je představit studujícím teorii performance a performativity prostřednictvím společného čtení a diskutování vybraných kapitol z klíčových oborových publikací. Studenty by absolvování kurzu mělo vybavit nezbytnými nástroji (koncepty a teoriemi) pro kritické uvažování o performativitě v současném umění i mimo něj.


Po absolvování kurzu budou studující schopny*i:

-    identifikovat rysy některé z probíraných teorií performance v rámci performativních praxí (jak v rámci, tak vně pole současného umění)

-    rozpoznat a analyzovat současné přístupy k performativitě ve výtvarném umění;

-    aplikovat terminologii teorie performance pøi verbální reflexi vlastní tvùrèí praxe.

 

Základní literatura

Anthony Howell – Analysis - Harwood Academy Publishers 1999 (EN)
WOLF, Laurie, COUNSELL, Colin. Performance Analysis: An Introductory Coursebook. Routledge; 1st edition, 2005. ISBN 978-0415224079 (CS)

Doporučená literatura

Marvin Carlson - Critical Introduction - Routledge 2006 (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605. (EN)
MCEVILLEY, Thomas. The triumph of anti-art: conceptual and performance art in the formation of post-modernism. Kingston, N.Y: McPherson & Co, 2012. ISBN 0929701925. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dekódování znaku
2. Politika performance
3. Gender a sexuální identita
4. Performující etnikum
5. Performování těla
6. Čas a prostor performance
7. Posluchači a diváci
8. Nehybnost - opakování - nepevnost
9. Pudy – přechody – přítomnost
10. Obraz – přetvářka – jinakost
11. Chaos – touha – vize
12. Hranice performance