Detail předmětu

Zkouška angličtina B1

ÚSI-SSANJAk. rok: 2022/2023

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Prerekvizity

Předpokladem vykonání zkoušky je znalost anglického jazyka na úrovni B1 dle CEFR. Pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 jsou pro přípravu ke zkoušce určeny volitelné předměty se semestrální výukou Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.
Před zkouškou je doporučeno absolvovat předměty připravující ke zkoušce: Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2.

Osnovy výuky

Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu. Zkouška je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní literatura

LATHAM-KOENIG, Christina a Clive OXENDEN. English file: intermediate student's book. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780194597104. (CS)
Oxford Learner's Dictionaries [online]. Copyright © 2017 Oxford University Press. Dostupné z: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinný