Detail předmětu

Psychologie v podnikání

ÚSI-REPSYAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na psychologické a sociologické aspekty v podnikání. Seznamuje se základy a využitím psychologie a sociologie v oblasti práce s lidmi, jejich motivace a vedení. Zabývá se základními aspekty percepce, komunikace, vlivy pracovního prostředí, motivací a sociálními skupinami a jejich vedením, stresem i všemi dalšími vlivy pozitivně a negativně ovlivňujícími pracovní výkon.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí z psychologie a sociologie uplatnitelné v oblasti podnikání, řízení podniku, evaluace a sanace podniku.
Přidaná hodnota předmětu:
personální práce
Úloha osobnosti v podnikání a řízení i evaluaci hodnoty podniku.
Skupiny, skupinová dynamika, řízení skupin, sociogram.
Výkonnost podniku a její sociální determinace.
Genderová problematika podniku, problematika pracovníků seniorů.
Sociální komunikace v podniku, její efektivita, šumy a problémy.
Problematika zátěže a pracovní výkonnost, stres a jeho eliminace.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování seminárních úkolů, závěrečný test

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Význam psychologie a sociologie v podnikání. Vznik a vývoj psychologie jako vědy. vědy. Orientace v oblasti psychologických disciplín.
2. Metody zjišťování psychologických poznatků a jejich využití v podnikání.
3. Osobnost člověka a význam osobnostních vlastností v podnikání. SWOT analýza.
4. Člověk v sociálním prostoru, sociální chování, sociální interakce a jejich a význam v podnikatelském prostředí.
5. Sociální skupiny a jejich dynamika. Pracovní skupiny a týmy.
6. Komunikace, komunikace v organizaci. Základní komunikační strategie a jejich uplatnění v podnikatelské praxi.
7. Základní komunikační dovednosti a jejich využití: asertivita, transakční analýza
8. Psychologie činností, motivace lidského chování. Efektivní spolupráce s druhými lidmi.
9. Člověk v organizaci, organizační chování.
10. Konflikty a jejich řešení.
11. Stres a demotivační faktory v práci.
12. Osobní kariéra a osobní potenciál.
13. Kvalita života, podnikatelský životní způsob z pohledu širšího sociálního kontextu, workoholismus.

Učební cíle

Psychologie a podnikání, faktory ovlivňující pozitivně a negativně pracovní výkonnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha, Prospektrum 1994
Bedrnová,E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení. Praha, VŠE 1996
Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc, Rubicon 1996
Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha, Grada 1994
Vykopalová, H.: Sociální psychologie v kontextu komunikace. UP,Olomouc 2000
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 2000
Praško, J., Prašková, H.: Asertivně proti stresu. Praha, Grada 1996
Plamínek, J.: Řešení konfliktů s umění rozhodovat. Praha, Argo 1994
Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, Management Press 1996
Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing 1995
SCHMEIDLER, Karel. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Vyd. 2. Brno: Zdeněk Novotný, 2001, 292 s. : il., plány. ISBN 80-238-6582-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Podklady pro výuku (cs) - Prezentace k tématu Osobnost člověka a význam osobnostních vlastností v podnikání. SWOT analýza.
Podklady pro výuku (cs) - Prezentace k tématu "Člověk v sociálním prostoru, sociální chování, sociální interakce a jejich a význam v podnikatelském prostředí" a "Sociální skupiny a jejich dynamika".
Prezentace k předmětu (cs) - Prezentace k tématům Základní komunikační dovednosti (k přednášce a cvičení 19.10.) a Motivace lidského chování a efektivní spolupráce s druhými lidmi (k přednášce a cvičení 2.11).
Podklady pro výuku (cs) - Prezentace k tématům Osobnost člověka a organizační chování a Konflikty a jejich řešení.