Detail předmětu

Teoretická příprava PPL

FSI-0P1Ak. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje studenta s prvotními teoretickými znalostmi pro získání licence soukromého pilota letounů. Jedná se o problematiku aerodynamiky a mechaniky letu, navigace, radionavigace, meteorologie, provozních postupů, komunikace, konstrukce letadel, leteckých přístrojů a lidské výkonnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Certifikát o absolvování teoretické přípravy.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- alespoň 80% účasti na přednáškách,
- dosažení alespoň 75% správných odpovědí v písemném testu.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Učební cíle

Teoreticky připravit studenta pro složení zkoušek na Úřadu civilního letectví k získání licence soukromý pilot letounů (PPL).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná a je vykazována v třídní knize letecké školy.

Základní literatura

Kolektiv: Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2003, ISBN 80-85280-89-2 (CS)

Doporučená literatura

Theoretical Knowledge Manual, Jeppesen GmBH, Frankfurt,2001, Second Edition (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aerodynamika
2. Mechanika letu
3. Konstrukce letadel
4. Letecká meteorologie
5. Letecká navigace
6. Radionavigace
7. Lidská omezení a výkonnost
8. Letecké palubní přístroje
9. Postupy ATC
10. Provozní postupy
11. Komunikace
12. Plánování a provedení letu
13. Zápočtový test

eLearning