Detail předmětu

Programování v Pythonu

FSI-VP0Ak. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí s moderním skriptovacím jazykem Python.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po úspěšné zvládnutí předmětu budou studenti schopni využít znalosti a chápání základních vlastností a role skriptovacího jazyka Python, jeho syntaxe a sémantiky.

Prerekvizity

Základy programování na úrovni kurzu 1IN (Informatika).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Škola hrou, programování pomocí zábavných příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast a zvládnutí zadaného problému v požadované kvalitě.

Učební cíle

Porozumět skriptovacímu jazyku Python a tvorbě jeho aplikací. Seznámit se základy tvorby grafického uživatelského prostředí v jazyce Python.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka běží podle týdenních plánů. Účast na cvičeních je povinná. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Základní literatura

Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press 2012, ISBN 80-7226-799-X. (CS)

Doporučená literatura

Scipy lecture notes [on-line 1.10.2019: http://www.scipy-lectures.org/] (EN)
Burris, E.: Programming in the Large with Design Patterns, Pretty Print Press, 2012 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-MET-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, stručná historie vývoje programovacích jazyků, představení Python a vývojového prostředí PyCharm.
2. Základní příkazy, datové typy a operátory, funkce, moduly a třídy
3. Zpracování výjimek
4. Regulární výrazy a jazyk Python
5. Moderní koncepty objektově orientovaného programování, srovnání s jazyky C/C++ a Java
6. Datové struktury, efektivní implementace vyhledávání
7. Standardní knihovny v jazyce Python (1)
8. Standardní knihovny v jazyce Python (2)
9. Rozhraní pro práci se systémovými jazyky, používání s Matlabem.
10. Zpracování textů, třídění.
11. Zpracování dokumentů XML, knihovny pro ukládání a vyhledávání.
12. Programování aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
13. Shrnutí.

eLearning