Detail předmětu

Angličtina v letectví I

FSI-CLAAk. rok: 2022/2023

Předmět seznámí studenty se zákl. údaji o aerodynamice, částech letadla a jejich funkci. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) v obecném jazyce na základě již získaných znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti o částech letadla, o motoru, vybavení, o navig. a let.
přístrojích, letových manévrech, o meteorologii, letištích a řízení
letového provozu; seznámit se s odlišnou strukturou jazyka užívanou
jen v letectví.

Prerekvizity

Znalost gramatiky a slovní zásoby obecného jazyka na úrovni středně pokročilí ( úroveň znalostí po absolvování zkoušky 7AZ = B1)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Prezence ve cvičení. Zápočtový test.

Učební cíle

Seznámit studenty se zákl. terminologií z let. dopravy, leteckého
provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Prohloubit a
rozšířit znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obec. jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Základní literatura

Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
Sue Ellis and Terence Gerighty, English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-457943-8 (EN)

Doporučená literatura

Mgr.J.Kudličková : Studijní materiály: Sky Clear I., , 0
Straka - Straková: Anglické letecké texty, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do CLA - části letounu, rozdělení letadel, letecká abeceda
2. Runway Incursion - avoiding miscommunication, letiště
3. Navigace, souřadnice
4. Confirming and disconfirming
5. Technology - Datalink, účelové věty
6. Ovládací prvky letounu, palubní přístroje
7. Bezpečnost, modální slovesa
8. Bird strike, saying intentions
9. Ultralight
10. Air race, letecká akrobacie, jednotky měření
11. Ztráta hydrauliky - oznámení potíží a nabídka pomoci
12. Medical emergencies - věty příčinné, důvodové
13. zápočet

Cvičení jazykové

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U1 - Runway incursion (Avoiding miscommunication, Airport layout)
2. U1 - Runway incursion (Ground operations, Language development)
3. U2 - LOST (Across the Pacific, Finding flight N45AC)
4. U2 - LOST (Topographical features, Language development)
5. U3 - Technology (Datalink, Flight control systems)
6. U3 - Technology (Instrument panel, Language development)
7. U4 - Animals (Wildlife on the ground, Cargo)
8. U4 - Bird strike, Saying intentions)
9. U5 - Gravity (Manoeuvering an aircraft, Units of measurement)
10. U5 - Gravity (Hydraulic loss, Language development)
11. U6 - Health (Medical emergencies, making suggestions)
12. U6 - Health (Giving and asking for updates, Language development)
13. Písemný test, zápočet

eLearning