Detail předmětu

Architektury výpočetních systémů

FIT-AVSAk. rok: 2022/2023

Předmět pokrývá architekturu současných výpočetních systémů složených z univerzálních i specializovaných procesorů a jejich paměťové subsystémy. Paralelismus na úrovni instrukcí  je studován na skalárních, superskalárních a VLIW procesorech. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem. Datový paralelismus je ilustrován na SIMD instrukcích a na grafických procesorech. Následuje výklad programování víceprocesorových systémů se sdílenou pamětí v prostředí OpenMP a popis nejrozšířenějších vícejádrových multiprocesorů i pokročilých systémů NUMA. V závěru se probírá generická architektura grafických karet a základní techniky akcelerace výpočtů na GPU pomocí OpenMP. Jsou vysvětleny i techniky použité při nízkopříkonových procesorů a aplikací. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Přehled architektur současných výpočetních systémů, jejich možností a budoucích trendů. Schopnost vyhodnotit efektivitu softwarových aplikací na daném výpočetním systému, identifikovat výkonnostní problémy a navrhnout jejich nápravu. Praktické zkušenosti s prací na superpočítačích Barbora a Karolina.
Pochopení důsledků hardwarových omezení na efektivitu softwarových řešení.

Prerekvizity

Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, programování v jazyce symbolických instrukcí a jazyce C/C++, činnost a funkce kompilátoru.

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 14 hodin, půlsemestrální písemka.

Učební cíle

Seznámit se s architekturou moderních výpočetních systémů založených na vícejádrových procesorech architektury x86, RISC-V nebo ARM v konfiguracích se sdílenou (UMA) i distribuovanou sdílenou (NUMA) pamětí, často doplněných o akcelerátor ve formě GPU. Pochopit hardwarové aspekty výpočetních systémů, které mají vliv na výkon dané aplikace a příkon systému. Umět posoudit možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost aplikací. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce jednotlivých komponent výpočetních systémů, dovést je hodnotit a porovnávat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v alternativní termín.
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní cvičení.

Základní literatura

Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1. (EN)
Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. (EN)
van der Pas, R., Stotzer, E., and Terboven, T.: Using OpenMP-The Next Step, MIT Press Ltd, ISBN 9780262534789, 2017. (EN)

Doporučená literatura

Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. download.
Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1. info.
van der Pas, R., Stotzer, E., and Terboven, T.: Using OpenMP-The Next Step, MIT Press Ltd, ISBN 9780262534789, 2017. info.
Materiály ke kurzu Computer Science 152: Computer Architecture and Engineering. http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs152/sp13/
Agner Fog: Software optimization resources.
Aktuální PPT prezentace přednášek v Elearningu.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NBIO , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Skalární procesory, zřetězené zpracování instrukcí, asistence kompilátoru.
 2. Superskalární procesory, dynamické plánování instrukcí.
 3. Optimalizace toku dat v hierarchii pamětí cache.
 4. Predikce skoků, optimalizace načítání instrukcí a dat. 
 5. Procesory s podporou datového paralelismu a vektorizace.
 6. Procesory s podporou vláken a vícejádrové procesory.
 7. Paralelizace a vektorizace smyček.
 8. Funkční paralelismus a akcelerace rekurzivních algoritmů.
 9. Synchronizace na systémech se sdílenou pamětí. 
 10. Algoritmy koherence pamětí cache.
 11. Architektury s distribuovanou sdílenou pamětí.
 12. Architektura a programování grafických karet.
 13. Nízkopříkonové procesory a techniky pro snižování příkonu.

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Měření výkonnosti sekvenčních kódů, představení Intel Tools (4. týden).
 2. Efektivní využití cache, přehazování a rozbalování smyček (5. týden).
 3. Vektorizace kódu pomocí OpenMP (7. týden).
 4. Paralelizace smyček pomocí OpenMP (8. týden).
 5. Funkční paralelizace pomocí OpenMP  tasků (10. týden).
 6. Sekce a vzájemné vyloučení pomocí OpenMP (11. týden).

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Měření výkonnosti a optimalizace procesorového kódu pomocí OpenMP.
 • Vývoj aplikace na v OpenMP na NUMA uzlu superpočítače.

eLearning