Detail předmětu

Car communication devices

FEKT-MPA-AKTAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí se základy metod, standardů a jevů v oblasti automobilové a mobilní komunikace. Důraz je kladen na popis parametrů přenosových kanálů v kontextu V2V a V2I jako je stacionarita kanálu, korelace MIMO kanálů a Dopplerův rozptyl a posun. Studenti získají informace o modelování datového provozu i reálného automobilového provozu v sítích VANET. Studenti porozumí architektuře fyzické vrstvy systémů DRSC, např. IEEE 802.11p nebo mobilní systémy, jako je LTE-V. Důraz je kladen na vysvětlení principů mobilních systémů 4. a 5. generace (LTE).

 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) charakterizovat přenosové kanály v komunikaci V2V a V2I; (b) vysvětlit jejich základní parametry jako jsou Dopplerovské posunutí a rozšíření, stacionarita a vzájemná korelace MIMO kanálů; (c) popsat principy směrování v sítích VANET; (d) porovnat jednotlivé standardy pro DSRC a celulární komunikační systémy v automobilové technice a dále je schopen; (e) popsat metody měření přenosových kanálů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů a datové komunikace. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Metody výuky zahrnují přednášky a počítačové laboratoře. Způsob a kritéria hodnocení: V průběhu semestru mohou studenti získat až 30 bodů za aktivní práci v laboratoři. Závěrečná zkouška je hodnocena až 70 body.

 

 

Osnovy výuky

 1. Specifika mezivozidlové bezdrátové komunikace.

   2. Popis rádiového kanálu: základní pojmy a definující vlastnosti.

   3. Metody a principy měření časově variantních kanálů.

   4. Vnitrovozová komunikace, CAN, LIN, FlexRay.

   5. Normy komunikace V2V část 1: systémy DSRC, IEEE 802.11p.

   6. Standardy komunikace V2V část 2: celulární systémy, LTE-V.

   7. Technologie 5G pro komunikaci V2V a V2I.

   8. Modelování a směrování provozu v sítích VANET.

   9. Simulační nástroje, scénáře a metriky.

   10. Lokalizace v dopravních sítích.

   11. Bezdrátové přístupové sítě (802.xx), WLAN 802.11 a, b, g, n,

   12. LTE – Long Term Evolution, 3GPP Rel. 08. Popis fyzické vrstvy

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a algoritmy nezbytnými pro šíření informací ve vnitrovozových a mezivozových sítích, včetně specifik rádiového kanálu a funkcí mobilních komunikačních systémů.

 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Počítačová cvičení jsou povinná.

Základní literatura

SOMMER, Christoph; DRESSLER, Falko. Vehicular networking. Cambridge University, Press, 2014. ISBN: 978-1-107-04671-9. (CS)
CHEN, Wai. Vehicular Communications and Networks, ISBN: 978-1-78242-211-2, 2015, Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny Elsevier. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning