Detail předmětu

Topical Issues of Electrical Machines and Apparatus

FEKT-DPA-VE2Ak. rok: 2022/2023

Aktuální trendy v oblasti elektromechanické přeměny energie a v oblasti teorie a konstrukce elektrických přístrojů. Využití moderních numerických metod a umělé inteligence pro řešení problémů z oblasti elektrických strojů a přístrojů.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o aktuálních trendech v oboru elektrických strojů a přístrojů. Osvojení nejnovějších numerických metod a metod umělé inteligence.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni vysokoškolského studia.

Literatura

Ch.-M. Ong, Dynamic simulation of electric machinery using matlab and simulink. Prentice Hall, USA, 1997. (EN)
J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines. 2nd edition. Wiley, 2013. 538 p. ISBN 978-1118581575. (EN)
D.C. White, H.H. Woodsone, Electromechanical energy conversion. John Wiley and sons, NY 1959 (EN)
I. Boldea, S.A. Nasar, The Induction Machine Handbook. Boca Raton: CRC Press LLC, 2002. 949 p. ISBN 0-8493-0004-5. (EN)
J. R. Jr. Hendershot, T.J.E. Miller, Design of Brushless Permanent-Magnet Motors. Motor Design Books LLC, 2010. ISBN 978-0984068708. (EN)
I. Boldea, Reluctance synchronous machines and drives. Clarendon Press, 1996. 240 p. ISBN 978-0198593911. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student zpracuje projekt podle zadání vyučujících (15 normostran, max. 30 bodů). Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou (max. 70 bodů).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Physical basis of energy conversion.
2. Present-day computational methods and modeling of electromechanic systems.
3. Applications of artificial intelligence techniques in electric machines and apparatus.
4. Numerical simulations based on finite element method.
5. Generalized electric machine, equatons of motion.
6. Electromechanic systems with rotational motion.
7. Electromechanic systems with linear motion.
8. Inverter fed PMSM and SynRM.
9. Line-start PMSM and SynRM.
10. High speed electrical machines.
11. Magnetic bearings.
12. Automate measurement of electric machines and apparatus.
13. Plasma Physics and Diagnostics.

Cíl

Rozšíření teoretických znalostí pro zpracování a úspěšné obhájení disertační práce. Vědecká výchova v oboru elektrických strojů a přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor