Detail předmětu

Selected Chaps From Measuring Techniques

FEKT-DPA-AM2Ak. rok: 2022/2023

Předmět je nadstavbou kurzům magisterského studia oboru automatizace. Zabývá se moderními a perspektivními metodami měření vybraných fyzikálních veličin, zpracováním signálů ze snímačů, metodám zpracování obrazu a moderním trendům v oblasti průmyslové automatizace.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a samostatné studium.

Osnovy výuky

1. Selected chapters in metrology.
2.-4. Diagnostic methods (Vibrodiagnostics, Acoustic emission, Thermodiagnostics)
5.-6. Advanced methods of signal processing (time-frequency analysis, order analysis)
7.-9. Advanced Image Processing Methods
10. Testing, environmental and life tests of electrical equipment
11. Risk, its perception and management in society
12. Security, safety culture and human factor from a safety perspective
13. Resilience of technical systems

Učební cíle

Rozšíření vědomostí získaných v magisterském studiu o vybrané moderní a perspektivní oblasti měření fyzikálních veličin, průmyslové automatizace a počítačového vidění.

Základní literatura

Webster, John G.: Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017 (EN)
Szeliski, R.: Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010 (EN)

Doporučená literatura

Leveson, N.G.: System Safety Engineering: Back To The Future, Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2002 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod - místo měřicí techniky.
Vybrané kapitoly z metrologie.
Metody a instrumentace měření akustické emise.
Metody a instrumentace bezdotykového měření teploty.
Volné téma.