Detail předmětu

Aplikovaná kryptografie

FEKT-DKC-TK2Ak. rok: 2022/2023

Základní pojmy, teorie utajení, dokonalá šifra. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. hešovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Elektronické volby, sdílení tajné informace. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti potřebné k řešení kryptografického zabezpečení komunikačních, informačních a jiných elektronických systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Literatura

Burda, K. Aplikovaná kryptografie. Brno: VUTIUM, 2013. 255 s. ISBN: 978-80-214-4612- 0.
Aumasson J.: Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption. No Starch Press, San Francisco, 2017. (EN)
Schneier B.: Applied Cryptography. Wiley, Indianapolis 2015. (EN)
Menezes, A. J., Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC Press, Boca Raton1997. Dostupné online: http://cacr.uwaterloo.ca/hac/ (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 8 až 10 normostran. Následuje písemná zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie utajení a dokonalá šifra
2. Proudové šifry
3. Blokové šifry
4. Standardy a provozní módy blokových šifer
5. Správa a distribuce klíčů
6. Úvod do modulární matematiky
7. Asymetrické kryptosystémy typu IF
8. Asymetrické kryptosystémy typu DL a EC
9. Hešovací funkce a digitální podpis
10. a 11. Praktické aplikace kryptografie
12. Perspektivy kryptografie
13. Rezerva

Cíl

Cílem je seznámit s principy kryptografie a s jejími aplikacemi v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor