Detail předmětu

Rozhraní a nanostruktury

FEKT-DKC-FY1Ak. rok: 2022/2023

Kvantová mechanika, stručný přehled.
Rozhraní: polovodič A-polovodič B, polovodič-kov, polovodič-izolant. Vyčerpaná oblast, vlastnosti. Principiální omezení daná kvantovou a statistickou fyzikou.
Nanostruktury: Základní typy nanostruktur. Detekce a lokalizace nanostruktur. Interakce v blízkém poli. Nanotechnologické nástroje a zařízení. Nanooptika. Aplikace nanotechnologií: lékařské a biotechnologické obory, nanoelektronika, molekulární elektronika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o moderním fyzikálním popisu a vysvětlení jevů, které se odehrávají v polovodičových strukturách, na jejich rozhraních a v nanostrukturách. Dokáže vysvětlit povahu fyzikálních limitů v miniaturizaci polovodičových zařízení.

Prerekvizity

Prerekvizitou je absolvování magisterského studia FEKT či obdobého zaměření.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

0-20 b projekt
0-80 b závěrečná zkouška

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, filozofie moderní fyziky a fyzikální podstata látek (atomy v pohybu, molekuly, klastry, atd.).
2. Speciální teorie relativity (Michelsonův-Morleyův pokus, Galileho a Lorentzova transformace, Lorentzova-FitzGeraldova kontrakce dilatace času a další důsledky).
3. Částicové vlastnosti vln (teplotní záření, kvantová teorie světla, fotoelektrický jev, Comptonův jev, difrakce paprsků X).
4. Vlnové vlastnosti částic (princip duality, de Broglieho vlny, grupová a fázová rychlost, vlnová funkce, difrakce částic, princip neurčitosti, pokus Johna Wheelera).
5. Kvantová mechanika (vlastnosti vlnové funkce, Schrödingerova rovnice, vlastní hodnoty a vlastní funkce, operátory střední hodnoty, řešení částice v potenciálové jámě, paradox Schrödingerovy kočky).
6. Řešení problémů v kvantové mechanice (stupeň potenciální energie, harmonický oscilátor, tunelování, rezonanční tunelování, kvantová tečka).
7. Kvantový popis atomu vodíku (SR pro atom vodíku, kvantová čísla, Zeemanův efekt, Starkův efekt, Bohrův model).
8. Víceelektronové atomy (elektronová konfigurace, Hundovo pravidlo, atomová spektra).
9. Elektronové energetické stavy a pásové teorie.
10. Rozhraní (homogenní a heterogenní přechody v polovodičích, Poissonova rovnice, typické elektronové pasti, hustota stavů).
11. Rozhraní polovodič-kov, polovodič-izolant.
12. Nanoelektronika a transport náboje (kvantová vodivost, Coulombovská blokace a oscilace, Hallův jev).
13. Exkurze do společnosti Thermo Fisher Scientific (FEI Czech Republic s.r.o.).

Učební cíle

Cílem předmětu je objasnit důležité jevy současné fyziky polovodičových rozhraní a nanostruktur s pomocí adekvátních fyzikálních nástrojů - kvantové a statistické fyziky.

Základní literatura

Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky: vysokošk. učebnice. Přeložil Josef ČADA. Praha: Academia, 1975. (CS)
Sze, S.M., NG, Kwok. K.: Physics of Semiconductor Devices. 3rd edittion, Wiley, 2006. (EN)
Colinge, J.-P., Colinge, C.A.: Physics of Semiconductor Devices, Kluwer 2002, ISBN 1-40207-018-7. (EN)
Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky: svazek 1, 2, 3, 4. Praha: Matfyzpress, 1994, 1995, 1996. Matfyzpress. (CS)
Poole, Ch.P. Jr., Owens, F.J. Introduction to Nanotechnology, Wiley Interscience, 2003, ISBN 0-471-07935-9. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova