Detail předmětu

Matematické modelování v elektroenergetice

FEKT-DKC-EE1Ak. rok: 2022/2023

Metody matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.
Ustálené a přechodné děje.
Řízení elektrizačních soustav
FACTS – flexibilní řízení el. soustav

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalosti metod výpočtů ustálených a přechodných jevů v elektrizačních soustavách

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou.

Osnovy výuky

1.Matematické modelování elektroenergetických soustav-úvod.
2. Propojené elektrizační soustavy, plánované výměny výkonů.
3. Metody výpočtu ustáleného chodu pro analýzu elektrizačních soustav.
4. Výpočet ustáleného chodu nesouměrných trojfázových sítí s použitím multibranů.
5. Výpočty zkratových proudů.
6. Výpočty simultánních poruch
7. Dynamická stabilita.
8. Elektromagnetické přechodné děje. Lineární model odvozený lichoběžníkovým pravidlem.
9. Využití software (PSCAD, EMTP-ATP, Matlab Simulink).
10. Regulace frekvence a předávaných výkonů.
11. Regulace napětí a předávaných jalových výkonů.
12. Flexibilní inovační prostředky(FACTS).
13. Optimalizace a ocenění bezpečnosti provozu elektrizačních soustav.

Učební cíle

Získat rozšířené znalosti v oblasti matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.

Základní literatura

Wood. A.J., Wollenberg, B.F., Sheblé, G.B. Power Generation, Operation, and Control, 3rd Edition, Willey 2013, 656p., ISBN: 978-0-471-79055-6 (EN)
Eremia, m., Shahidehpour, M. Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control, Willey 2013, 976p. ISBN: 978-1-118-51606-5 (EN)
Haginomori, E., Koshiduka, T., Arai, J., Ikeda, H. Power System Transient Analysis: Theory and Practice using Simulation Programs (ATP-EMTP), Willey 2016, 280p., ISBN: 978-1-118-73745-3 (EN)

Doporučená literatura

Sun, K., Hou, Y., Sun, W., Qi, J. Power System Control Under Cascading Failures: Understanding, Mitigation, and System Restoration, Willey 2018, 432p., ISBN: 978-1-119-28206-8 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor