Detail předmětu

Vybrané kapitoly měřicí techniky

FEKT-DKC-AM2Ak. rok: 2022/2023

Předmět je nadstavbou kurzům magisterského studia oboru automatizace. Zabývá se moderními a perspektivními metodami měření vybraných fyzikálních veličin, zpracováním signálů ze snímačů, metodám zpracování obrazu a moderním trendům v oblasti průmyslové automatizace.

Literatura

Webster, John G.: Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017 (CS)
Szeliski, R.: Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010 (CS)
Leveson, N.G.: System Safety Engineering: Back To The Future, Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2002 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a samostatné studium.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vybrané kapitoly z metrologie.
2.-4. Diagnostické metody (Vibrodiagnostika, Akustická emise, Termodiagnostika)
5.-6. Pokročilé metody zpracování signálu (časově frekvenční analýza, řádová analýza)
7.-9. Pokročilé metody zpracování obrazu
10. Zkušebnictví, environmentální a životnostní testy elektrotechnických zařízení
11. Riziko, jeho vnímání a řízení ve společnosti
12. Bezpečnost, kultura bezpečnosti a lidský faktor z pohledu bezpečnosti
13. Resilience technických systémů

Cíl

Rozšíření vědomostí získaných v magisterském studiu o vybrané moderní a perspektivní oblasti měření fyzikálních veličin, průmyslové automatizace a počítačového vidění.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor