Detail předmětu

New Trends and Technologies in Power System Generation

FEKT-DKA-EE2Ak. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá vybranými současnými specifickými problémy výroby elektrické energie z hlediska technického vývoje, ekonomiky provozu i vztahu k životnímu prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Frekventant získá přehled o současných specifických problémech a novinkách ve výrobě elektrické energie.

Prerekvizity

Předpokládá se absolvování povinných a některých volitelných předmětů bakalářského studia oboru SEE a magisterského oboru EEN.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování: pouze přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen závěrečnou zkouškou. Hodnocení: 0 – 100 bodů.

Osnovy výuky

1. - 3. Control of power production regarding liberalized electricity market.
4. - 6. Specific problems in nuclear power plants self-consumption.
7. - 9. Use of renewable energy sources in electricity production and future perspectives.
10. - 13. New technical trends in the production of electric and thermal energy.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými problémy a novinkami ve výrobě elektrické energie z pohledu technického rozvoje zdrojů, skladby zdrojů a jejich spolupráce v elektrizační soustavě. Cílem je rovněž upozornit na vliv výroben elektrické energie na životní prostředí. Posluchači z jiného oboru než SEE získají navíc základní přehled o technologii výroby elektrické energie v různých typech elektráren.

Základní literatura

Kiameh, P.: Power Generation Handbook. McGraw-Hill Handbooks, 2002. (EN)
Bent S., Renewable Energy, fourth eddition, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2011 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor