Detail předmětu

Mathematical Modelling of Electrical Power Systems

FEKT-DKA-EE1Ak. rok: 2022/2023

Metody matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.
Ustálené a přechodné děje.
Řízení elektrizačních soustav
FACTS – flexibilní řízení el. soustav

Výsledky učení předmětu

Znalosti metod výpočtů ustálených a přechodných jevů v elektrizačních soustavách

Literatura

Wood. A.J., Wollenberg, B.F., Sheblé, G.B. Power Generation, Operation, and Control, 3rd Edition, Willey 2013, 656p., ISBN: 978-0-471-79055-6 (EN)
Eremia, m., Shahidehpour, M. Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control, Willey 2013, 976p. ISBN: 978-1-118-51606-5 (EN)
Haginomori, E., Koshiduka, T., Arai, J., Ikeda, H. Power System Transient Analysis: Theory and Practice using Simulation Programs (ATP-EMTP), Willey 2016, 280p., ISBN: 978-1-118-73745-3 (EN)
Sun, K., Hou, Y., Sun, W., Qi, J. Power System Control Under Cascading Failures: Understanding, Mitigation, and System Restoration, Willey 2018, 432p., ISBN: 978-1-119-28206-8 (EN)
Eremia, M., Liu Ch., Edris, A. Advanced Solutions in Power Systems: HVDC, FACTS, and Artificial Intelligence, Willey, 2016, 1072p., ISBN: 978-1-119-17535-3 (EN)
Sauer, P.W., Pai, M.A., Chow, J.H. Power System Dynamics and Stability: With Synchrophasor Measurement and Power System Toolbox, 2nd Edition, Willey 2017, 376p., ISBN: 978-1-119-35574-8 (EN)
Momoh, J.A. Energy Processing and Smart Grid, Willey 2018, ISBN: 978-1-119-37623-1 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Mathematical modelling of electrical power systems - introduction.
2. Interconnected power systems, power exchange schedules.
3. The methods of load flow calculations for power systems analysis.
4. Three-phase load flow of unbalanced power systems using multiports.
5. Fault system studies of short circuits currents.
6. Simultaneous faults calculation.
7. Power system stability.
8. Electromagnetical transients. Linear equivalent derived from the trapezoidal rule.
9. Calculation tools (PSCAD, EMTP-ATP, Matlab Simulink).
10. Frequency and power flow control.
11. Voltage and reactive power flow control.
12. Flexible AC transmission systems (FACTS).
13. Optimisation and security assessment of the power systems.

Cíl

Získat rozšířené znalosti v oblasti matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor