Detail předmětu

Quotations in a Research Work

FEKT-DKA-CVPAk. rok: 2022/2023

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována vyhledávání odborných informací a aspektům tvorby vědeckého textu . Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a  problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, součástí je e-learningová podpora v systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kapitolách. 

Osnovy výuky

1. Úvod

2. Práce se zdroji

3. Vědecká a citační etika

4. Autorské právo a Open Access

5. Citování prakticky: práce s textem

6. Citování prakticky: citační metody a styly

7. Citování prakticky: citace dokumentu

8. Citování prakticky: citační manažery

9. Citování z druhé strany

10. Závěr

 

Učební cíle

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správnému citování zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.

Základní literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning