Detail předmětu

Quotations in a Research Work

FEKT-DKA-CVPAk. rok: 2022/2023

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také kreativním technikám učení, vyhledávání odborných informací, hodnocení informací na internetu a prezentaci informací. Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, součástí je e-learningová podpora v systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná účast na 5 ze 7 přednáškách a plnění zadaných úkolů v jednotlivých kapitolách z 50%.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Referencing and plagiarism
2.-3. References and reference managers
4.-5. Copyright aspects
6.-7. Open Access and predatory publishers
8. Bibliographic databases and citation analysis
9.-10. Electronic information resources
11. Critical thinking
12.-13. Information presentation

Cíl

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správnému citování zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor