Detail předmětu

Fotochemie

FCH-DCO_NADAk. rok: 2022/2023

Zdroje fotochemicky účinného záření a měření zářivého toku. Negativní fotorezisty. Fotochemické procesy při síťování makromolekul, reakce excitovaných chromoforů, fotochemické síťování fotogenerovanými reaktivními sloučeninami. Fotorezisty založené na fotoindukované změně polarity. Fyzikálně-chemické změny při síťování makromolekul. Bod gelace a citlivost fotorezistů. Kvantový výtěžek tvorby příčných vazeb. Fotoiniciovaná polymerace. Fotoiniciovaná radikálová polymerace, fotogenerace radikálů, fotofragmentace, iniciátory podléhající fotofragmentaci, radikály generované abstrakcí vodíku excitovanými stavy ketonů, tvorba radikálů výměnou ligandů. Průběh fotopolymerace. Fotoiniciovaná kationtová polymerace. Pozitivní fotorezisty. Systémy založené fotochemické transformaci diazonaftochinonů. Pozitivní fotorezisty pro UV-B oblast. Charakteristiky fotorezistů. Senzitometrie fotorezistů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Pokročilé znalosti fotochemie a fotofyziky, fotochemické reakce organických a makromolekulových sloučenin, polymerní zobrazovací systémy a fotopolymerizující systémy a jejich využití.

Prerekvizity

Fotochemie, fyzikální chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Osnovy výuky

1. Zdroje fotochemicky účinného záření a měření zářivého toku.
2. Negativní fotorezisty. Fotochemické procesy při síťování makromolekul, reakce excitovaných chromoforů, fotochemické síťování fotogenerovanými reaktivními sloučeninami. Fotorezisty založené na fotoindukované změně polarity.
3. Fyzikálně-chemické změny při síťování makromolekul. Bod gelace a citlivost fotorezistů. Kvantový výtěžek tvorby příčných vazeb.
4. Fotoiniciovaná polymerace. Fotoiniciovaná radikálová polymerace, fotogenerace radikálů, fotofragmentace, iniciátory podléhající fotofragmentaci, radikály generované abstrakcí vodíku excitovanými stavy ketonů, tvorba radikálů výměnou ligandů. Průběh fotopolymerace. Fotoiniciovaná kationtová polymerace.
5. Pozitivní fotorezisty. Systémy založené fotochemické transformaci diazonaftochinonů. Pozitivní fotorezisty pro UV-B oblast. Charakteristiky fotorezistů. Senzitometrie fotorezistů.

Učební cíle

Cílem předmětu seznámení studentů s pokročilými fotochemickými technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

REISER, A. Photoreactive Polymers: The Science and Technology of Resists. (EN)
ŠÍMA, J., ČEPPAN, M., JANČOVIČOVÁ, V., VELIČ, D. Fotochémia. 1. vyd. STU Bratislava, 2011 (SK)

Doporučená literatura

LAPČÍK, L., PELIKÁN P., ČEPPAN, M. Fotochemické procesy. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1987 (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech