Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

FAST-DDB034Ak. rok: 2022/2023

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu.
Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua.
Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály.
Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Osnovy výuky

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů.
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM.
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu.
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace.
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua.
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály.
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model.
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny.
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
10. Základy mechaniky poškození.
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA.
12. Stochastická lomová mechanika.
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA.

Učební cíle

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů. 2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM. 3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu. 4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace. 5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua. 6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály. 7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model. 8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny. 9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu. 10. Základy mechaniky poškození. 11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA. 12. Stochastická lomová mechanika. 13. Prezentace modelování pomocí systému SARA.