Detail předmětu

Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování

FAST-DMB019Ak. rok: 2022/2023

Obecný pohled na spolehlivost silničních sítí, systémů a konstrukcí, společné zásady a rozvedení spolehlivostního a pravděpodobnostního přístupu do řešení problémů ve výstavbě, zdokonalování, údržbě a opravách sítě pozemních komunikací. Prezentace výzkumů, které řeší nebo může řešit Ústav pozemních komunikací. Studenti z různých specializací prezentují přístup ke spolehlivosti v konstrukcích a systémech podle jejich témat doktorských prací. Hledání metologie použitelné pro disertační práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

stavební mechanika, navrhování konstrukcí, spolehlivost, fyzika

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací.
3.–5. Samostatné zpracování zadaného tématu.
6.–7. Společný rozbor zpracování jednotlivých prací.
8.–10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací.
11.–13. Prezentace prací, detailní diskuze.

Cíl

Hlavním cílem je definování spolehlivosti silničních sítí, systémů a konstrukcí a představení principů řešení problémů spolehlivostní přístupem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací. 3.–5. Samostatné zpracování zadaného tématu. 6.–7. Společný rozbor zpracování jednotlivých prací. 8.–10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací. 11.–13. Prezentace prací, detailní diskuze.