Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

FAST-DMB021Ak. rok: 2022/2023

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o návrhu dopravních staveb, jejich vlivu na bezpečnost dopravy a vlivu na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost základních principů bezpečného utváření pozemních komunikací. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Osnovy výuky

1.–3. Úvod a příprava studované literatury.
4.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Úvod a příprava studované literatury. 4.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.