Detail předmětu

Teorie drážního spodku

FAST-DNB019Ak. rok: 2022/2023

Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního spodku. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic.

Literatura

FRÝBA, Ladislav. Vibration of solids and structures under moving loads. Vyd. 3., angl. 4. Prague: Academia, 1999. ISBN 80-200-0715-6.

(CS)
ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT-Productions, c2001, 654 s. ISBN 90-800-3243-3. (EN)

IŽVOLT, Libor. Železničný spodok: namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku. V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-808-0708-023.

(SK)

LICHTBERGER, Bernhard. Track compendium: track system, substructure, maintenance, economics. 2. Hamburg: DVV Media Group, 2011. ISBN 978-3-7771-0421-8.

(EN)

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a příprava studované literatury.
2.-6. Úvodní přednášky.
7.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního spodku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava studované literatury. 2.-6. Úvodní přednášky. 7.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.