Detail předmětu

Radiační metody ve stavebnictví

FAST-DIB024Ak. rok: 2022/2023

Využití radiometrických metod pro měření objemové hmotnosti a vlhkosti stavebních materiálů. Návrh a realizace stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Rentgenografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předpjatého betonu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Osnovy výuky

1.–4. Zadání a zpracování rešerše v oboru radiačních metod ve stavebnictví.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.

Učební cíle

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami radiační defektoskopie a srovnáním s ostatními metodami zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–4. Zadání a zpracování rešerše v oboru radiačních metod ve stavebnictví. 5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci. 9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.