Detail předmětu

Textilní tvorba

FaVU-1TETVAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus přednášek a navazujících praktických cvičení, zaměřených na tvorbu s textilním materiálem. Každá přednáška bude tematizovat vztah mezi uměním a prací s textilem. Důraz je kladen na individuální výběr teoretických poznatků i praktických činností. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí s prací na průmyslových, domácích a vyšívacích strojích. Součástí kurzu bude možnost práce v grafické a sítotiskové dílně při potisku a vzorování. Část výkladu bude věnována současným trendům a autorům, kteří s textilem pracují. Důležitá bude reflexe širšího poznání práce s textilem ve výtvarném umění a hledání individuálního výrazu v autorské tvorbě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu by mělo studentům pomoci orientovat se v oblasti textilní tvorby. V prostředí současné umělecké teorie i praxe s odkazy na současné výtvarné umění. Kurz prohloubí schopnost interdisciplinárního myšlení, reflexe pro inspiraci ve vlastní tvorbě.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky představující teoretické aspekty a vybrané příklady textilní tvorby, analýza děl. Praktické ukázky a praktická cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:
1. studenti předloží výsledky praktických průběžných úkolů zadaných během semestru. Nad každým úkolem proběhne diskuze s vyučujícím;
2. účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení náhradního úkolu.

Osnovy výuky

1. Úvod do současné umělecké textilní tvorby – textilní terminologie a technologie
2. Práce se šicími stroji, ruční šití a vyšívání tvorba vzorníků
3. Strojové šití praktické úkoly
4. Textilní obraz/koláž/ oděv praktické cvičení
5. Dokončení praktického úkolu
6. Principy udržitelné módy praktický úkol
7. Dokončení praktického úkolu
8. Základní Oděvní konstrukce, práce se střihem
9. Modelace, praktická cvičení
10. Dokončení praktických úkolů
11. Současná umělecká tvorba–praktická cvičení zaměřená na vlastní uměleckou práci
12. Dokončení praktického úkolu
13. Dokončení praktického úkolu

Učební cíle

Cílem kurzu textilní tvorba je nabídnout studentům základní orientaci v klíčových pojmech, konceptech a praktických cvičeních práce s textilními materiály. Obeznámí studenta, proč některá díla jsou chápána jako umění a některá pouze jako řemeslo a jaká kritéria je možné ještě použít pro označení díla uměním. V praktických cvičení se zaměříme na technologické postupy týkající se tradičních textilních technik, udržitelnosti, recyklace, upcyklace ve výtvarné práci s textilem. V rámci kurzu se studenti seznámí se strukturou materiálů, s jeho barvením, tiskem, jak na chemické, tak přírodní bázi. Předmět bude posilovat schopnost studentů uvažovat o textilu v jejich kreativní tvorbě. Důraz bude kladen na správnost technologických postupů v textilní i oděvní tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v prostorách sítotiskové a nově vznikající textilní dílny FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě individuálních konzultací.

Doporučená literatura

HANZLÍKOVÁ, Emma a Markéta VINGLEROVÁ, ed. Pocta suknu: textil v kontextu umění. Humpolec: Nadační fond 8smička, 2018. ISBN 978-80-907185-0-0.
BAUGH, Gail. Encyklopedie textilních materiálů: [příručka módního návrháře]. [Praha]: Slovart, c2012. ISBN 978-80-7391-616-9.
Textiles The Whole Story Beverly Gordon, Thames Hudson 2011, ISBN: 978-0-500-29113-9.
Street Craft, Riikka Kuittinen, Thomas Hudson, 2015, ISBN:978-050-0517-84-0.
LEWITZKY, Hans, Georg STAPEL, Ludmila KYBALOVÁ a Karel LAPKA. Bytový textil: dekorační tkaniny, potahové tkaniny, záclony, koberce. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. Řada textilní literatury.
No Patterns Needed: DIY Couture from Simple Shapes – Rosie Martin,Laurende King Publishing Ltd, London, 2016 ISBN 978-1-78067-828-3.
Vitamin T: Threads and Textiles in Contemporary Art (Hardcover) Phaidon Editors, Jenelle Porter, Phaidon Press Ltd,United Kingdom, March 2019, ISBN 978-0-7148-7661-0.
Textile Collage using collage techniques in textile art, Mandy Pattullo PAVILION BOOKS 2016, ISBN: 978-184-9943-74-.
Natural Processes in Textile Art: From Rust-Dyeing to Found Objects, Alice Fox 2015, ISBN: 978-1849-942-98-0.
The Wild Dyer: A Maker's Guide to Natural Dyes with Projects to Create and Stitch, Princeton Architectural Press, 2019, ISBN 978-161-6898-41-0.
ARTLOVÁ, Adéla. Vše, co jste chtěli vědět o módě. V Brně: Jota, 2018. ISBN 978-80-7565-330-7.
ADAMCOVÁ, Eva M. Steh-by-steh: moderní výšivka: od základních stehů k prvnímu originálnímu projektu. Praha: ve vlastním nákladu, 2017. ISBN 978-80-270-3017-0.
GANDERTON, Lucinda. Vyšívání: galerie stehů. Přeložil Ivana NUHLÍČKOVÁ. Praha: Ikar, 2016. ISBN 978-80-249-3034-3.
Sew Everything Workshop, Diana Rupp, Workman Publishing, US 2007, ISBN 978-0-7611-3973-7.
SYMONOVÁ, Jarmila a Alena DOLEŽALOVÁ. Učíme se šít. Ilustroval Markéta PŘÍBRAMSKÁ. Praha: Výbor československých žen, 1955. Příručka časopisu Žena a móda.
Items: Is Fashion Modern, 2017 by Paola Antonelli, Michelle Fisher, Luke Baker Anna Burckhardt, Stephanie Kramer, Mei Mei Rado, Jennifer Tobias, ISBN:978-163-3450-36-3.
Learn Skills to Sew Like a Professional: practical tailoring methods and techniques by Naoko Doumeki, Shihoko Makino, Published 2019 by Nippan ISBN: 978-486-5050-78-3.
SEIVEWRIGHT, Simon. Módní návrhářství: inspirace a tvorba. Brno: Computer Press, 2010. Základy designu. ISBN 978-80-251-2971-5.
MANNOVÁ, Marta. Vyšivky. Bratislava: Praca, 1979. Biblioteka praktičeskich posobij izdatel'stva Praca.
VELÍKOVÁ, Eva. Oděvní technologie: pro učební obor Krejčí, Krejčová. Praha: Informatorium, 2000-. ISBN 80-86073-59-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor