Detail předmětu

Praktikum z environmentální analýzy a vzorkování

FCH-BC_EAV_PAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je realizace praktické vzorkování všech matric v životním prostředí. Studenti budou seznámeni s celým postupem vzorkování; od přípravy vzorkovnic a vzorkovačů, přes vlastní odběr v terénu ke konečné úpravě odebraných vzorků před vlastní analýzou. Kromě klasických odběrů vody a půdy budou pro vzorkování použity i některé typy pasivních vzorkovačů

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí týkajících se správného zpracování Standardních operačních postupů pro vzorkování. Získání praktických zkušeností ze vzorkování environmentálních matric, zejména vody, sedimentu, půdy, ovzduší. Zpracování protokolů o vzorkování.

 

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Z důvodu časové náročnosti (výjezdy do terému, apod.) jsou praktická cvičení rozvrhována 1x za 14 dní. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

 

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu praktického cvičení budou ověřovány znalosti studentů formou kontrolních otázek ze strany vyučujícího. Poté budou vypracovány protokoly k jednotlivým cvičením. Protokoly budou zhodnoceny. Při celkovém hodnocení se bude přihlížet k přístupu studenta v průběhu cvičení a také ke kvalitě vypracování dílčích protokolů. 

Osnovy výuky

1. Odběr vzorků půdy
2. Odběr vzorků povrchových vod (stojací, tekoucí voda)
3. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu I.
4. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu II.
5. Využití mobilní analytiky pro rozbor půdy
6. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na polutanty v ovzduší

 

 

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit se vypracovat Standardní operační postup pro odběry různých environmentálních matric, tj. voda, půda, vzduch. Prakticky se seznámit s celým postupem výběru vzorných vzorkovačů pro vzorkování různých matric ze životního prostředí až po samotné vzorkování. Dále je cílem seznámit studenty s použitím pasivních vzorkovačů a ukázat jejich možnosti využití s porovnání s aktivním vzorkováním.

 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Horálek V., Ševčík J.G.K., Čurdová E., Helán V. a kol.: Vzorkování I obecné zásady, 2 THETA 2010, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-53-7 (CS)
Kotlík B., Langhans J., Bernáth P., Kraják V.: Vzorkování II životní prostředí, 2 THETA 2016, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-81-0 (CS)
Koplík R., Poláková Š., Šrámek I., Šviráková E.: Vzorkování III potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání, 2 THETA 2016, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-3 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning