Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-BPC-MASAk. rok: 2023/2024

Základy matematiky, rovnice, nerovnice, vektory, elementární funkce, limity, derivace, komplexní čísla, posloupnosti, řady. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro zápočet je nutné splnit každoročně aktualizované podmínky stanovené garantem předmětu na začátku každého semestru ve Vyhlášce garanta předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná Vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.
Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce;
- derivovat podle základních vzorců;
- počítat s komplexními čísly;
- pracovat s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi a nekonečnými řadami.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Kolářová E.: Matematický seminář, VUT, 2014. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy matematiky.
2. Vektory, přímky, roviny.
3. Upravy algebraických výrazů.
4. Lineární rovnice, nerovnice, soustavy.
5. Rozklad na parciální zlomky.
6. Elementární funkce 1.
7. Elementární funkce 2.
8. Limity, asymptoty.
9. Derivace, limity, rovnice tečny.
10. Komplexní čísla 1.
11. Komplexní čísla 2.
12. Aritmetická a geometrická posloupnost, geometrická řada.
13. Opakování.

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy matematiky.
2. Vektory, přímky, roviny.
3. Upravy algebraických výrazů.
4. Lineární rovnice, nerovnice, soustavy.
5. Rozklad na parciální zlomky.
6. Elementární funkce 1.
7. Elementární funkce 2.
8. Limity, asymptoty.
9. Derivace, limity, rovnice tečny.
10. Komplexní čísla 1.
11. Komplexní čísla 2.
12. Aritmetická a geometrická posloupnost, geometrická řada.
13. Opakování.

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)

eLearning