Detail předmětu

Umělá inteligence

FEKT-BPC-UINAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních metod/oblastí spadající do umělé inteligence - metody učení umělých neuronových sítí a jejich aplikace, tvorba báze znalostí, struktura a činnost znalostních systémů, zpracování optické informace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na povinné části výuky a získání minimálně 15 bodů. Studenti jsou hodnoceni průběžně během studia ve cvičeních. Za semestr tak mohou získat max. 30 bodů. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena max. 60ti body, ústní zkouška max. 10ti body.

Počítačová cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané počítačové cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní terminologii (AI, ANI, ML, AGI, ASI, …) v oblasti umělá inteligence. Důraz je kladen na oblast umělých neuronových sítí (ANN, DNN, CNN), znalostních systémů a strojového vidění.
Absolvent předmětu by měl být schopen:
- vysvětlit pojem umělá inteligence z pohledu její aplikace v technických zařízení,
- vysvětlit paradigmata vybraných umělých neuronových sítí: perceptron, vícevrstvá neuronová síť s učením backpropagation, konvoluční neuronová síť
- diskutovat a ověřit nastavení jednotlivých parametrů zvolené neuronové sítě,
- posoudit oblast použití jednotlivých umělých neuronových sítí.
- vysvětlit architekturu a funkčnost znalostních systémů,
- vytvořit bázi znalosti pro expertní systém NPSCORE,
- zvolit oblasti použití expertních systémů,
- aplikovat zpracování optické informace prostředky umělé inteligence

Základní literatura

MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří a kolektiv. Umělá inteligence (1. až 6. díl) Praha: Academia 1993 - 2013. (CS)
RUSESELL, Stuart a NORVIG, Peter. Artificial Intelligence. A Modern Aproach. New Jersey: Prentice Hall 2010. 1132 s. ISBN-13: 978-0-13-604259 (EN)

Doporučená literatura

SONKA, Milan, HLAVAC, Vaclav a BOYLE, Rogert. Image Processing, Analysis and Machine Vision. Toronto: Thomson, 2008. 829 s. ISBN 978-0-495-24438-7. (EN)
DUDA, Richard, HART Peter a STORK David. Pattern Classification. New York: John Wiley & Sons, INC. 2001. 654 s. ISBN 0-471-05669-3. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizace výuky, inteligence
2. Umělá inteligence - pojmy
3. Umělé neuronové sítě (UNS) - paradigmata, perceptron
4. UNS – Back propagation
5. UNS - Hopfield, Kohonen, RCE
6. UNS - Hopfield, Kohonen, RCE, Kozovský-aplikace
7. Expertní systémy
8. Expertní systémy
9. Strojové vidění
10. Strojové vidění
11. Konvoluční neuronové sítě
12. Konvoluční neuronové sítě
13. UI a praxe 

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod + zadání Projektu 1
2. Práce doma - Projekt 1
3. Základy Matlabu
4. Umělé neuronové sítě
5. Umělé neuronové sítě
6. Umělé neuronové sítě
7. Projekt 1 - obhajoba
8. Expertní systémy + zadání  Projektu 2
9. Projekt 1 - obhajoba
10. Počítačové vidění
11. Umělé neuronové sítě
12. Projekt 2 - obhajoba
13. Projekt 2 - obhajoba