Detail předmětu

Průmysl 4.0 - Virtuální výroba

FEKT-BPC-I40Ak. rok: 2023/2024

Hlavním tématem předmětu je seznámení s fenoménem Průmyslu 4.0 a zejména s problematikou virtuální výroby. Studenti kromě potřebných teoretických znalostí získají v průběhu laboratorních cvičení zkušenosti s návrhem layoutu robotických linek, jejich simulací, odlaďováním a virtuálním zprovozněním prostřednictvím reálného PLC.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Vyžaduje se základní znalost programování PLC - absolvování předmětu BBC-PPA. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené", kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student získává zápočet za odevzdání všech protokolů v požadované kvalitě, dále za vypracování a obhájení projektu.
Laboratoře, zpracování protokolů, vypracování a obhajoba projektu

Učební cíle

Cílem předmětu je obeznámení studentů se základními koncepty Průmyslu 4.0 a s fenoménem virtuální výroby. Cílem předmětu je rovněž poskytnout studentům možnost vyzkoušet si vybrané moderní SW/HW prostředky používané pro návrh layoutu robotických linek, jejich simulaci, odlaďování a virtuální zprovoznění výroby.
Po absolvování předmětu bude student schopen
- Navrhnout layout jednoduché robotické buňky
- V CAD systému modelovat jednoduché součástky
- Provést simulaci této buňky v systému Tecnomatix Process Simulate
- Odladit funkcionalitu buňky prostřednictvím simulace
- Provést virtuální zprovoznění se simulovaným i skutečným PLC

Základní literatura

Kolektiv autorů. Národni iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016 [cit. 1.8.2017]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky Průmysl 4.0
2. Digitální výroba
3. Product Lifecycle Management (PLM)
4. Machine Learning a BigData v kontextu průmyslu 4.0
5. Cloud Computing v kontextu průmyslu 4.0

Laboratorní cvičení

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod, seznámení s pracovištěm
2 Úvod do systému NX (seznámení)
3 Systém NX (návrh jednoduchého stroje)
4 Systém NX (návrh jednoduchého stroje)
5 Systém NX (návrh jednoduchého stroje)
6 Systém NX - Mechatronics Concept Designer (základní fyzika)
7 Systém NX - Mechatronics Concept Designer (spoje a vazby)
8 Systém NX - Mechatronics Concept Designer (senzory a pohony)
9 Systém NX - Mechatronics Concept Designer (externí signály)
10 Návrh řídicí aplikace
11 Návrh řídicí aplikace
12 Návrh řídicí aplikace
13 Prezentace výsledků projektu

eLearning