Detail předmětu

Geodézie

FAST-DEB055Ak. rok: 2021/2022

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Osnovy výuky

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů.
1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených):
- Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření.
- Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
- Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních)
- Automatizace geodetických měření a jejich zpracování.
- Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření.
- Principy třírozměrné geodezie.
- Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
- Určování přesnosti velmi přesných měření.
- Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů.
7. Zadání individuálního tématu semestrální práce.
8.-12. Konzultace
13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů. 1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených): - Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření. - Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. - Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních) - Automatizace geodetických měření a jejich zpracování. - Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření. - Principy třírozměrné geodezie. - Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace. - Určování přesnosti velmi přesných měření. - Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů. 7. Zadání individuálního tématu semestrální práce. 8.-12. Konzultace 13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran