Detail předmětu

Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcí

FAST-DOB039Ak. rok: 2021/2022

Teoretická báze evropských normativních dokumentů pro navrhování spřažených konstrukcí a principy navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů i jejich přípojů ve smyslu těchto předpisů. Pricipy statického a konstrukčního řešení kompozitních konstrukcí z kombinací různých materiálů. Navrhování a posuzování spřažených prvků a dílců - předpoklady návrhu a návrhové postupy. Návrhová únosnost kompozitních konstrukcí. Osově tlačené pruty. Ohýbané pruty. Kombinace namáhání. Únava. Navrhování kompozitních (zejména ocelobetonových) konstrukcí na účinky požáru. Aplikace spřažených ocelobetonových nosných prvků a dílců ve stavebních konstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Teorie pružnosti a plasticity; disciplíny stavební mechaniky; principy a metody navrhování ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů.
2.–3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti.
4.–5. Mezní stavy únosnosti – koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace.
6.–7. Smykové spojení.
8.–9. Mezní stavy použitelnosti – koncepce navrhování.
10. Únava.
11.–12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost.
13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů. 2.–3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti. 4.–5. Mezní stavy únosnosti – koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace. 6.–7. Smykové spojení. 8.–9. Mezní stavy použitelnosti – koncepce navrhování. 10. Únava. 11.–12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost. 13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.