Detail předmětu

Předdiplomový seminář

ÚSI-RSPS1Ak. rok: 2021/2022

Úvod do základů metodologie výzkumu, příprava projektu semestrální a diplomové práce, experimentální a aplikovaný výzkum, elektronické informační zdroje a jejich využití.

Výsledky učení předmětu

Student získá orientaci a elementární znalosti, které uplatní následně v navazujících seminářích a zejména při realizaci semestrální a diplomové práce.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Literatura

ČMEJROKOVÁ, S. et al. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1 (CS)
HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace, 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9 (CS)
ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých zpráv. Praha, ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055 (CS)
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha, ČSNI, 1996. 32 s. (CS)
POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vydání Brno, CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2 (CS)
ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě Praha: Academia, 2000. 204 str. ISBN 80-200-0755-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou cvičení, které podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem, minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 85 %, Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je určen jako vstupní modul k samostatné tvůrčí práci studentů na semestrální a diplomové práci.
• Organizace výuky, cíle semináře, podmínky udělení zápočtu.
• Metodologie tvůrčí a vědecké práce.
• Informační zdroje a jejich využití.
• Etické aspekty výzkumné práce.
• Prezentace výsledků výzkumné práce.
• Náměty pro výběr tématu diplomové práce, odborné oblasti.

Cíl

Student se seznámí se základními kroky (postupy) nutnými pro realizaci odborných prací jako jsou semestrální nebo diplomové práce, příp. vlastní publikační činnosti. Po absolvování semináře získá základní znalosti v dodržování autorské etiky (odkazy, citace zdrojů apod.) a kvalitě tvůrčí vědecké a odborné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou blokové výuky, která je rozdělena po měsíčních cyklech, přibližně každý 5 týden ve výukovém semestru. Konzultace jsou prováděny při nebo po blokové výuce. Výukové materiály jsou uveřejněny na
webových stránkách předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor