Detail předmětu

Pokročilé informační systémy

FIT-PISAk. rok: 2021/2022

Moderní architektury informačních systémů. Serverové a klientské implementační technologie. Modelování procesů v informačních systémech. Webová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Učební cíle

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5

(EN)
Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9 (EN)

Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316

(EN)

Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

(CS)

Doporučená literatura

Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9
Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5
Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316
Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
 2. Architektury IS, frontend, backend
 3. Klientské programování a aplikační rámce
 4. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, OODB systémy
 5. Platforma Jakarta EE - datová a aplikační vrstva
 6. Platforma Jakarta EE - prezentační vrstva, API
 7. Principy serverových implementačních technologií, mikroslužby
 8. Půlsemestrální zkouška
 9. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 10. Modely procesů a aktivit workflow
 11. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
 12. Business intelligence - datové sklady, OLAP
 13. Ontologie a sémantický web

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií

eLearning