Detail předmětu

Pokročilé informační systémy

FIT-PISAk. rok: 2021/2022

Moderní architektury informačních systémů. Serverové a klientské implementační technologie. Modelování procesů v informačních systémech. Webová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat.

Výsledky učení předmětu

Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.

Literatura

Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5

(EN)
Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9
Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5
Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9 (EN)
Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316

Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316

(EN)
Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4

Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

(CS)
Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
 2. Architektury IS, frontend, backend
 3. Klientské programování a aplikační rámce
 4. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, OODB systémy
 5. Platforma Jakarta EE - datová a aplikační vrstva
 6. Platforma Jakarta EE - prezentační vrstva, API
 7. Principy serverových implementačních technologií, mikroslužby
 8. Půlsemestrální zkouška
 9. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 10. Modely procesů a aktivit workflow
 11. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
 12. Business intelligence - datové sklady, OLAP
 13. Ontologie a sémantický web

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií

eLearning