Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP

FIT-IPPAk. rok: 2021/2022

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Z programovacích technik návrhové vzory. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů programovacích jazyků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.
Užití vybraných návrhových vzorů.

Prerekvizity

Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech - 20 bodů.

Učební cíle

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na užití a zpracování jednotlivých typů jazyků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (implementace jednoho či více programů, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, 2 opravné termíny. (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.)

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Lecture notes in PDF file (EN)
Texty přednášek v elektronické podobě (CS)
Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - I, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP I, VUT FIT, 2006
Křivka, Z., Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - II, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP II, VUT FIT, 2008
Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - III, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP III, VUT FIT, 2006
Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
MacLennan, B.J.: Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation (3rd Edition). Oxford University Press, 1999
Lee, D.K.: Foundations of Programming Languages, Second Edition, Springer, 2017

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 2. Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 3. Blokově strukturované jazyky
 4. Modulární jazyky
 5. Objektově orientované jazyky
 6. Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 7. Návrhové vzory
 8. Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 9. Funkcionální jazyky
 10. Logické programovací jazyky
 11. Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 12. Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 13. Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Jednoduchý program, či programy/skripty psané v zadaném jazyce spolu s odpovídající dokumentací.

eLearning