Detail předmětu

Diplomová práce

FIT-DIPAk. rok: 2021/2022

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

13

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Konzultace s vedoucím diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
Pokyny pro vypracování diplomových prací.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MBI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MMM , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MPV , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NIDE , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NCPS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NGRI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NNET , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NHPC , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor