Detail předmětu

Informační výchova - informační gramotnost

FSI-2IVAk. rok: 2021/2022

Kurz pro studenty Fakulty strojního inženýrství, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti.

Výuka je zaměřena především na vyhledávání informačních zdrojů a hodnocení relevantních informací. Účelem je naučit studenta efektivně pracovat s elektronickými informačními zdroji, včetně citačních manažerů. Kurz se zabývá i podmínkami pro psaní odborné či vědecké práce. Kurz učí rovněž prezentaci odborné či vědecké práce před hodnotitelskou komisí.

Kurz probíhá distanční formou, prostřednictvím e-learningu v prostředí Moodle. Využívá cvičení, videotutorialy, testování, odkazy na vhodné doprovodné materiály ke studiu, diskusní fórum. Je možné využít i konzultační hodiny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů.

Učební cíle

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Základní literatura

KRČÁL, Martin a TEPLÍKOVÁ Zuzana. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
MICHALKO, Michael. Thinkertoys: a handbook of creative-thinking techniques. 2nd ed. Berkeley, Calif: Ten Speed Press, 2006. ISBN 1-58008-773-6. (EN)
ČERNÝ, Michal a CHYTKOVÁ, Dagmar. Myšlenkové mapy pro studenty: učte se efektivně a nastartujte svou kariéru. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 9788026502678. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz (e-learning) je strukturován do osmi na sebe navazujících kapitol. Všechny potřebné informace k absolvování najdete v úvodní části kurzu.

Kapitola 1: Vyhledání informací
Kapitola 2: Tištěné zdroje informací a kde je hledat
Kapitola 3: On-line zdroje odborných informací
Kapitola 4: Hodnocení informací + Kritické myšlení
Kapitola 5: Kreativní techniky + Efektivní čtení
Kapitola 6: Citování + Bibliografické citace
Kapitola 7: Organizace informací + Time management
Kapitola 8: Informační bezpečnost

eLearning