Detail předmětu

Vybrané kapitoly z materiálového inženýrství

FSI-0UMAk. rok: 2021/2022

Předmět s velkým prostorem pro dotazy a víceméně diskusní formou třídí a doplňuje informace získané v souběžně běžícím předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd. Bude tedy řeč o:
- vnitřní stavbě látek
- termodynamice materiálů, difúzi a kinetice
- rovnovážných fázových diagramech
- fázových přeměnách a jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů
- deformačním a lomovém chování materiálů,
- mechanických charakteristikách při statickém, rázovém a cyklickém namáhání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd a stejně jako tento základní kurz poskytne studentům informace o vztazích mezi chemickým složením, zpracováním, strukturou a vlastnostmi materiálu směrodatnými pro zpracovatelské technologie a konstrukční využití.

Prerekvizity

Kurz využívá všeobecné poznatky z fyziky, chemie, fyzikální chemie a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem. pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.

Učební cíle

Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd s cílem pomoci studentům ujasnit si informace o vztazích mezi chemickým složením, zpracováním, strukturou a vlastnostmi materiálu směrodatnými pro zpracovatelské technologie a konstrukční využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem. pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.

Základní literatura

Askeland,D.R. - Phulé,P.P.: The Science and Engineering of Materials, 5th edd. ISBN: 0-534-55396-6 (EN)
Callister, W.D. Jr.: Material Science and Engineering - an Introduction. ISBN: 0-471-22471-5 (EN)
internetové zdroje (EN)

Doporučená literatura

Askeland D.R. - Phulé P.P.: The Science and Engineering of Materials. 5th edd. ISBN: 0-534-55396-6 (CS)
Callister W.D.Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction. 6th edd. ISBN: 0-471-22471-5 (EN)
internetové zdroje (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavba atomů, meziatomové vazby, struktury krystalických látek, poruchy krystalové stavby
2+3. Mechanické vlastnosti materiálů – zkouška tahem, zkoušky tvrdosti, zkouška rázem v ohybu, lomová mechanika, únava materiálu, creep, relaxace
4+5. Úvod do termodynamiky, kinetiky a difuze
6+7. Fázové diagramy,
8. Soustava Fe – Fe3C, soustava Fe – C (grafit)
9. Tuhnutí, krystalizace, fázové přeměny v tuhém stavu
10. Kovové materially – železné a neželezné kovy a jejich slitiny
11. Konstrukční keramika
12. Konstrukční polymery
13. Kompozity, degradace materiálů

eLearning