Detail předmětu

General English I

FSI-GEN1Ak. rok: 2021/2022

Kurz je zaměřen na výuku obecné angličtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 s důrazem na jeho upevnění a zopakování.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "Intermediate" (B1).

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni "pre-intermediate" (A2+).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu (min 60%), v němž student prokazuje znalosti probraných gramatických jevů a slovní zásoby. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly a byli dostatečně jazykově připraveni na kurz technické angličtiny ve 2. ročníku. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení a jednu absenci ve výuce s počítačovou podporou. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia. U1: Představování. Studium jazyků. Opakování tvoření otázek.
2. U1: Přehled časů. Popis životních událostí.
3. U1: Pohovor. Opakování.
4. U2: Popis faktů. Opakování časů používaných pro vyprávění.
5. U2: Předpřítomný čas a minulý čas prostý.
6. U2: Vyprávění, slovesa say/tell.
7. U3: Budoucnost - plány a předpovědi. Vyjádření budoucnosti, idiomy.
8. U3: Plány a dohody.
9. U3: Nedorozumění. Opakování.
10. U4: Zaměstnání. Slovesa must/have to/should (pro vyjádření povinnosti) used to, would.
11: U4: Osobní kvality a dovednosti. Přídavná jména.
12: U4: Účast na pracovní schůzce. Opakování.
13. Zápočtový test.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Doplňková část kurzu GEN1 navazuje na látku probíranou v jazykových cvičeních. Zaměřuje se na další procvičení a upevnění jazykových znalostí a dovedností s využitím počítačové podpory, zejména autentických videí.