Detail předmětu

Technologie potravin

FCH-MC_TPOAk. rok: 2021/2022

Předmět navazuje na předmět Základy potravinářských technologií vyučovaný ve 3. ročníku bakalářského studia. Studenti si prohloubí získané znalosti v oblasti technologie výroby základních potravinářských komodit, získají nové poznatky z oblasti dalších navazujících a speciálních technologií, vč. využití nejmodernějších přístupů při výrobě potravin (např. enkapsulace, imobilizace aj.), to vše v souvislosti s příslušnými legislativními požadavky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získaní inženýrských poznatků o technologii výroby širokého spektra potravinářských komodit
Prohloubení poznatků o procesech ovlivňujících senzorické, výživové a hygienické parametry potravin
Získaní poznatků o nových směrech rozvoje potravinářských technologií
Získání poznatků o procesech schvalování provozů na výrobu potravin
Získaní poznatků o kontrole kvality při výrobě potravin

Prerekvizity

Požaduje se znalost základů potravinářských technologií, chemického inženýrství, fyzikální chemie, biochemie, mikrobiologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude probíhat písemnou formou, celkem 5 otázek po 20 bodech. Limit pro úspěšné splnění zkoušky je 50 bodů (50 %). Při hraničním hodnocení může vyučující přistoupit k ústnímu přezkoušení.

Osnovy výuky

Technologie masa – výroba masných produktů a zpracování vedlejších jatečných produktů; aditiva do masných výrobků
Výroba nečokoládových cukrovinek
Výroba pochutin – káva, kávoviny a čaj
Pekárenské technologie - výroba těstovin, trvanlivého pečiva a snack výrobků
Mlékárenské technologie - máslo a mražené krémy
Mlékárenské technologie – sušené a koncentrované produkty
Technologie škrobových sirupů a hydrolyzátů škrobu z kukuřice a obilí
Technologie olejů a tuků - modifikace olejů (hydrogenace a transesterifikace)
Enkapsulace a imobilizace bioaktivních látek, probiotika v potravinách
Technologie lahůdek, produktů dětské výživy a speciálních potravin

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled všech klasických i moderních potravinářských technologií a prohloubit jejich znalosti z hlediska teoretických principů, probíhajících chemických a biochemických procesů, kvalitativních a hygienických požadavků až po samotné praktické provedení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor