Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-BKC-MASAk. rok: 2021/2022

Rovnice, nerovnice, elementární funkce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné získat aspoň 50% hodnocení ze samostatné práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BKC-MET bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)