Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-BPC-MASAk. rok: 2021/2022

Základy matematiky, rovnice, nerovnice, vektory, elementární funkce, limity, derivace, integrály, komplexní čísla, posloupnosti, řady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce;
- derivovat podle základních vzorců;
- pracovat s komplexními čísly.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné splnit podmínky popsané v Elearningu v kurzu "Matematický seminář (BPC-MAS 21/22Z)".

Osnovy výuky

1. Základy matematiky.
2. Vektory, přímky, roviny.
3. Upravy algebraických výrazů.
4. Lineární rovnice, nerovnice, soustavy.
5. Rozklad na parciální zlomky.
6. Elementární funkce 1.
7. Elementární funkce 2.
8. Limity, asymptoty.
9. Derivace, limity, rovnice tečny.
10. Komplexní čísla 1.
11. Komplexní čísla 2.
12. Aritmetická a geometrická posloupnost, geometrická řada.
13. Opakování.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Učast na kontrolovaných výukových aktivitách je povinná. Podrobnosti jsou popsány v Elearningu v kurzu "Matematický seminář (BPC-MAS 21/22Z)".

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Kolářová E.: Matematický seminář (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)

eLearning