Detail předmětu

Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávání

FEKT-BPC-ORSAk. rok: 2021/2022

Předmět podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik a sebepoznávacích her.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti vypracují esej na téma "Můj obraz osobnosti" v min. rozsahu 5 stran, kde shrnou získané poznatky o své osobnosti z kurzu a zkonstruují psychologický obraz své osobnosti.

Prerekvizity

Zájem o psychologii. Motivace k práci na sobě. Otevřenost k sebepoznání. Absolvování předmětu Pedagogická psychologie výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování: seminární forma výuky, práce se skupinovou dynamikou, psychologické testování, práce ve dvojicích. Výuka bude probíhat prezenčně.

Způsob a kritéria hodnocení

Seminární práce + 100% prezence na výukových blocích.

Osnovy výuky

1. “Já“ – osobnostní diagnostika
2. „Já ve skupině“ – diagnostika sociálního zařazení
3. „Já ve vztahu“ – diagnostika vztahové dynamiky
4. „Já a stres“ - diagnostika a prevence stresu

Učební cíle

Rozvoj sebepoznání, komunikačních a sociálních kompetencí. Posílení autonomních procesů a sebedůvěry posluchače. Nácvik relaxačních technik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence v rozsahu 100%. Výuka bude probíhat prezenčně.

Doporučená literatura

Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Portál, Praha (CS)
Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Portál, Praha (CS)
Berne, E. (1992). Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor