Detail předmětu

Senzorická analýza potravin

FCH-BC_SAPAk. rok: 2021/2022

Hlavní náplní předmětu je problematika senz. hodnocení, tedy hodnocení pomocí lidských smyslů. Nejprve budou studenti seznámeni s teoretickými základy fyziologie a psychologie procesu smyslového vnímání a s funkcí jednotlivých lidských smyslových orgánů. V druhé části bude podrobně probráno praktické provedení senzorického hodnocení: požadavky na hodnotitele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap. Na závěr budou stručně zmíněny možnosti aplikace a využití senzorického hodnocení v potravinářské praxi.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o moderním vědeckém oboru senzorická analýza, budou schopni připravit a provádět jednoduché hodnocení vzorků potravin, příp. kosmetických výrobků.

Prerekvizity

Technologie potravin - znaky potravinářského průmyslu, stručný základ jednotlivých potravinářských výrob.

Doporučená nebo povinná literatura

Pokorný J., Valentová H., Panovská Z. Senzorická analýza potravin. Skripta. VŠCHT Praha, 1998. (CS)
Pokorný, J. Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senz. jakosti. ÚZPI Praha, 1997. (CS)
Lawless, H.T., Heymann, H. Sensory evaluation of food: principles and practices. New York: Chapman & Hall, 1998. 848 pp. ISBN 0-8342-1752-X. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální studium. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
a) písemná část - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech oblastí problematiky senzorické analýzy, schopnost aplikace v praxi (nutná min. 50% úspěšnost)
b) ústní část- případné doplňující otázky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem "senzorická analýza", historie
2. Lidské smysly, proces smyslového vnímání
3. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – zrak
4. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – sluch
5. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – čich
6. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – chuť
7. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – hmat
8. Požadavky na senzorické hodnocení - člověk jako hodnotitel
9. Požadavky na senzorické hodnocení - vybavení senzorické laboratoře, příprava a předkládání vzorku
10. Přehled metod senzorické analýzy – rozdílové metody
11. Přehled metod senzorické analýzy – deskriptivní metody
12. Senzorická jakost potravin
13. Postup při hodnocení vzorku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou vědeckého oboru senzorická analýza s hlavním zaměřením na senzorické hodnocení potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelné konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor