Detail předmětu

Praktikum z mikrobiologie

FCH-BC_MIB_PAk. rok: 2021/2022

Zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava živných médií, různé metody sterilace. Očkování, kultivace, izolace mikroorganismů. Příprava mikroskopických preparátů a jejich mikroskopické pozorování. Barvení dle Grama, další speciální barvicí techniky. Stanovení počtu buněk přímou a nepřímou metodou. Kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy, plísně. Základní mikrobiologický rozbor vody a půdy. Mikrobiologická kontrola potravin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Praktické znalosti a dovednosti základních mikrobiologických laboratorních metod: příprava kultivačního media, očkování, kultivace a izolace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů, různé metody barvení, mikroskopické pozorování mikroorganismů.
Schopnost jejich aplikace pro mikrobiologický rozbor potravin, vody a jiných materiálů.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování praktických cvičení je třeba mít základní teoretické znalosti z obecné mikrobiologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na praktiku, vypracování a odevzdání protokolů v písemné formě a absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.

Osnovy výuky

Zásady bezpečné práce v mikrobiologické laboratoři
1. Příprava sterilního skla a ostatních pomůcek
2. Příprava živných medií a jejich sterilace
3. Izolace, očkování a uchovávání MO. Podmínky kultivace MO.
4. Mikroskopické pozorování MO.
5. Negativní barvení, barvení pouzder, barvení spór
6. Přímé stanovení počtu buněk MO počítáním pod mikroskopem, vitální barvení
7. Nepřímé stanovení počtu buněk MO kultivační metodou
8. Sledování morfologických znaků kvasinek
9. Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody
10. Sledování morfologických znaků plísní
11. Mikrobiologický rozbor půdy
12. Mikrobiologická kontrola potravin

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy, metodami a technikami používanými při práci v mikrobiologické laboratoři.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Drdák M., Veselá M.: Praktikum z obecné mikrobiologie. FCH VUT v Brně, Brno 1998. (CS)
Němec, M., Horáková, D.: Základy mikrobiologie. Vydavatelství MU, Brno 1999. (CS)

Doporučená literatura

Vytřasová, J., Bílková, Z.: Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie. Univerzita Pardubice, Pardubice 1998. (CS)
Horáková, K., Baráthová, H., Vollek, V.: Mikrobiológia - návody na cvičenie. Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Bratislava 1986. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný